Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


Disclaimer


Sabo Elektrotechniek staat niet in voor de actualiteit, correctheid en/of volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidseisen tegen Sabo Elektrotechniek van welke aard ook, die door al dan niet gebruik van de geboden informatie of door gebruik van foutieve of niet complete informatie veroorzaakt werden, worden uitgesloten.
Alle informatie en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Sabo Elektrotechniek reserveert zich het recht om de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te wijzigen, of de website compleet te annuleren.

Verwijzingen naar en inhoud van andere websites


In geval van directe of indirecte verwijzingen (links) naar andere websites die buiten de verantwoordelijkheid van Sabo Elektrotechniek liggen, kan geen aansprakelijkheid vanwege Sabo Elektrotechniek ingeroepen worden. Sabo Elektrotechniek distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud die op deze websites geboden wordt. Voor illegale, foutieve
of onvolledige inhouden en in het bijzonder voor eventuele schade die door het gebruik hiervan zou ontstaan, zijn enkel
de betreffende aanbieders/eigenaars van deze websites aansprakelijk.

Inhoud teksten en afbeeldingen


Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Disclaimer

Design: Reclamebureau Magenta